Přírodní produkt

Makanidy jsou alkaloidy obsaženého v preparátu, který pomáhá zvládat menopauza. Makanidy jsou extrahovány z rostliny řeřichy peruánské, zvané taky maca. Tato rostlina, spolu s dalšími, je v klimakteriu výborným pomocníkem.
Makanidy extrahované z rostliny maca pomáhají organismu získat ztracenou hormonální rovnováhu během menopauza, a regulovat ji. Díky nim je navozena opětovně rovnováha produkce hormonů. Jde speciální hormono-regulační komplex.

Fytosteroly, alkaloidy a glykosinoláty

Kromě prospěšných alkaloidů makanidů a gylosinolátů obsahuje rostlina maca horská také fytosteroly. Jde především o ergosterol, campesterol, brasikasterol, ergostadienol a sitosterol. Díky všem obsaženým látkám nebude menopauza nepříjemným obdobím.